Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα Open Days

«Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες: ένας ανθεκτικός τομέας υπό περιφερειακή προσέγγιση»

 

Η προβολή της σημασίας του Πολιτισμού ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ε.Ε., αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αυτό έχει θέσει ως στόχο με αφορμή την συμμετοχή της στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες (OPEN DAYS), που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον ερχόμενο Οκτώβριο 2017.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός θεματικού διαλόγου με τίτλο «Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες: ένας ανθεκτικός τομέας υπό περιφερειακή προσέγγιση», με ομιλητή τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα.

Η Περιφέρειά μας συμμετέχει στην «Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τον Πολιτισμό και την Δημιουργικότητα», η οποία είναι μια συνεργασία δικτύωσης μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε., με έδρα τις Βρυξέλλες και που αποσκοπεί στην προώθηση της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας με όχημα τον πολιτισμό, την δημιουργικότητα και την καινοτομία σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση που παρέχει η Έξυπνη Εξειδίκευης/RIS3.

Στο σχήμα της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας συμμετέχουν οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα), Εμίλια-Ρομάνα (Ιταλία), Γκιπούθκοα (Ισπανία), Κεντρικής Φιλανδίας (Φιλανδία), Πούλιας (Ιταλία) και Βαλλωνίας (Βέλγιο).

«Σκοπός μας είναι να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες σχετικά με αυτό το θέμα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Αποτελούν ουσιαστικά, τα κατάλληλα “οχήματα” έξυπνης εξειδίκευσης που θα βοηθήσουν για να αναπτύξουμε μια περιφερειακή στρατηγική που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη, πάντοτε με την ευρύτερη συμμετοχή από την κοινωνία των πολιτών» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικά λόγω της έλευσης του διαδικτύου που άλλαξε τους τρόπους παραγωγής και διανομής των συμβολικών αγαθών και αναδιαμόρφωσε την ζήτηση για αυτά τα αγαθά.

«Είναι πλέον ανάγκη να υπάρξουν συνεκτικές πολιτικές που θα λάβουν υπόψη τους την συμβολική αξία των πολιτιστικών αγαθών, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της αγοράς της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και τις συνθήκες που διαμορφώνουν τα πολιτιστικά αγαθά, την επιρροή τους στις τοπικές κοινωνίες και την σύνδεσή τους με τη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη» συμπληρώνει ο κ. Κατσιφάρας.

 

Τι είναι τα Open Days

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφέρειες (OPEN DAYS) διοργανώνεται από τους Ο.Τ.Α. της Ε.Ε., τελεί υπό τον οργανωτικό καθοδήγηση της Επιτροπής των Περιφερειών και της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετρά ήδη δεκατέσσερα χρόνια ζωής (ήδη από το 2003) και έχει εξελιχθεί σε ένα μείζον γεγονός για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης και διαλόγου μεταξύ εμπειρογνωμόνων στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη με ειδική έμφαση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, την διασυνοριακή συνεργασία, τις ΣΔΙΤ, την περιφερειακή καινοτομία και την καθοδηγούμενη από την κοινωνία τοπική ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες με πάνω από 6.000 συμμετέχοντες και αποτελεί την βάση για πάνω από 100 εργαστήρια, θεματικούς διαλόγους, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης· προοίμιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας αποτελούν οι τοπικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. καθ’ όλη την διάρκεια του Σεπτεμβρίου.