Καλαμίδας: “Η παράταξη που θα “κερδίσει” είναι αυτή που θα πιστέψει στο καλό των Αιγιαλέων. Είναι αυτή, που θα ξεπεράσει το “εγώ” της”

∆ύσκολη παραµένει η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Αιγιάλειας, αφού προϋπολογισµός δεν υπάρχει. Η ευθύνη για το οικονοµικό αδιέξοδο αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο, όπως είχε αναφέρει και ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Καλαµίδας στο πρόσφατο δηµοτικό συµβούλιο είναι πενήντα-πενήντα, εννοώντας τη δηµοτική αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Υπενθυµίζουµε ότι µετά από τρεις άκαρπες συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Αιγιάλειας για την ψήφιση νόµιµου προϋπολογισµού, η Αποκεντρωµένη απάντησε αρνητικά κρίνοντάς τους ως µη νόµιµους και έστειλε επιστολή προς το ∆ήµο και τις δηµοτικές παρατάξεις, προκειµένου να τους ενηµερώσει για το πώς πρέπει να συνταχθεί ένας προϋπολογισµός για να µπορέσει να πάρει έγκριση.

Το αδιέξοδο αυτό έχει προκύψει καθώς ο νόµος δίνει το δικαίωµα στη δηµοτική αρχή να δεσµεύσει κωδικούς του προϋπολογισµού και να συντάξει έναν καθόλο νόµιµο. Με αυτόν τον τρόπο όµως, τη δέσµευση δηλαδή των κωδικών, δεν δίνει τη δυνατότητα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, να µπορέσουν να συντάξουν έναν προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις δικές τους προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Εµµέσως πλην σαφώς, η δηµοτική αρχή µε νόµιµο τρόπο, λέει στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν την πλειοψηφία των συµβούλων, “ψηφίστε το δικό µου προϋπολογισµό, αφού µόνο αυτός είναι ο νόµιµος”.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας στη στάση του ∆ηµάρχου µε τη δέσµευση των κωδικών, που ουσιαστικά “τους δένει τα χέρια”, αρνούνται να ψηφίσουν προϋπολογισµό, καθυστερώντας τη λειτουργία του δήµου και ζητώντας την αποδέσµευση των κωδικών.

Σε ερώτηση του “Τ.” προς τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Δημήτρη Καλαµίδα για όλα τα παραπάνω που αναφέρουµε, µεταξύ άλλων επεσήµανε:

– “Η παράταξη που θα “κερδίσει” είναι αυτή που θα πιστέψει στο καλό της πόλης και των Αιγιαλέων. Είναι αυτή, που θα ξεπεράσει το “εγώ” της. Ο ∆ήµος αντιµετωπίζει µια πρωτόγνωρη κατάσταση, κάτι που σε όλη την Ελλάδα δεν έχει παρουσιαστεί ξανά και δεν ξέρω πώς και µε ποιον τρόπο, ή το Υπουργείο θα επιβάλλει  κάποιον προϋπολογισµό ή ο ∆ήµος θα µπει σε επιτροπεία για 2 συν 1 χρόνια.

Ελπίζω, να υπάρξει ο σύνδικος, αυτός δηλαδή, που θα βρει τη “χρυσή” τοµή, για το καλό των Αιγιαλέων και θα υπάρξει προϋπολογισµός για το ∆ήµο.

Τον Ιούλιο, παρότι δεν έχουµε τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιµασία για τον προυπολογισµό του 2022″.

Την Κυριακή 13/6/2021 θα υπάρξει άλλη μια, τέταρτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, ελπίζοντας να βγει “λευκός” καπνός.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”