Η Λέτα Κουτσοχέρα για την αποδημία του Αιγιώτη ποιητή Γιάννη Ανδρικόπουλου

H Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του «Ιδρύµατος Γιάννη και Λένας Στρέφη Κουτσοχέρα», εκφράζουµε  την  λύπη µας για τον χαµό  ενός σπουδαίου ανθρώπου και ποιητή, του Γιάννη Ανδρικόπουλου…

Μια εξέχουσα προσωπικότητα που τίµησε µε τη ζωή και το έργο του τον τόπο του, το Αίγιο, και τιµήθηκε από αυτό για την πολύτιµη  πνευµατική,  κοινωνική και  πολιτιστική προσφορά του….

Έφυγε  από αυτή τη ζωή  ο αγαπηµένος των ποιητών του οποίου το έργο βραβεύτηκε από πολλούς σηµαντικούς πνευµατικούς φορείς της Χώρας και είχε θερµή υποδοχή και ανταπόκριση από  τους µεγάλους κριτικούς και  λογοτέχνες της εποχής του… 

Ο αείµνηστος, τώρα πλέον,  Γιάννης Ανδρικόπουλος, δεν έπαψε ούτε στιγµή να καλλιεργεί τον ποιητικό µαζί µε τον δηµοσιογραφικό λόγο, αλλά και να στηρίζει τους  συναδέλφους του συγγραφείς, µελετώντας,  αναλύοντας και  αναδεικνύοντας µε γενναιοδωρία, σεµνότητα και αγάπη  το έργο τους µε τα  πολύτιµα γραπτά του …  

Του οφείλει πολλά η οικογένεια  των ποιητών… Αφιέρωσε ποιητικές συνθέσεις του σε πολλούς ποιητές, σε µεγάλες προσωπικότητες όπως αυτές του Ρίτσου, του  Βρεττάκου, του Ελύτη και τόσων άλλων πνευµατικών προσωπικοτήτων…

Στον Αγαπηµένο  του, «στον αξέχαστο πανανθρώπινο ποιητή της ευαισθησίας, του ανθρωπισµού και του κοινωνικού λυρισµού», στον Γιάννη Κουτσοχέρα  είχε αφιερώσει την ποιητική σύνθεση, «Ω∆Η ΣΤΟΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΠΟΙΗΤΗ»  από την οποία παραθέτουµε εδώ τους ακροτελεύτιους  αυτούς στίχους: 

Κι «ενυπάρχεις 

και µαγεύεις

και φωτίζεις

και διδάσκεις: 

µε λόγο

µε τη γνώση 

µε καρδιά και νόηση ολόφεγγη  

κι ενόραση Οµηρική · 

«ενυπάρχεις Ποιητή και απαιτείς:

«…Ν’ αναδώσουν των ανθρώπων οι χορδές, το:

ω ς   χ α ρ ί ε ν   ο Ά ν θ ρ ω π ο ς…» ! 

Τώρα πήγε να  τον συναντήσει  στα Ηλύσια Πεδία…. 

Από εκεί, από  «την Απέναντι  Όχθη», από τα «Επέκεινα» 

θα µας στέλνουν τώρα µαζί, µηνύµατα αγάπης και ανθρωπιάς…

Ας είναι αιωνία  η µνήµη σου, σεµνέ, 

µεγάλε ποιητή Γιάννη Ανδρικόπουλε!

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”