Η ΕΒΟ Αιγίου πυλώνας της τοπικής οικονομίας – Υποσχέσεις Δένδια

Τι να πρωτογράψει κανείς για το πολεµικό εργοστάσιο του Αιγίου που χρόνια τώρα, διακαώς, επιζητά τα αυτονότητα: Παραγγελίες, νέο προσωπικό και οικονοµική ευρωστία. Οι υποσχέσεις που έχουν λάβει διοίκηση και εργαζόµενοι πολλές, µε την τελευταία την παραγωγή του εθνικού τουφεκίου από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Αιγίου. ∆υστυχώς και οι κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής έχουν προβλήµατα µετά το σεισµό και ζητείται η κτιριακή ανέγερση νέου κτιρίου. Και µπορεί διά στόµατος ∆ένδια προ ηµερών να ακούστηκε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η παραγωγή του εθνικού τουφεκίου, από το εργοστάσιο του Αιγίου, ωστόσο όλοι κρατούν «µικρό καλάθι». Μακάρι να γίνουν οι υποσχέσεις πράξεις, αφού εάν προχωρήσει η παραγωγή του εθνικού τουφεκίου, θα αυξηθεί και ο αριθµός των εργαζοµένων και θα υπάρχει παραγωγή για τα επόµενα 20 χρόνια. Η ΕΒΟ είναι αναµφισβήτητα πυλώνας της εθνικής και της τοπικής οικονοµίας και πρέπει να καταστεί βιώσιµη και λειτουργική.

Υποσχέσεις ∆ένδια

O υπουργός Εθνικής Αµυνας Νίκος ∆ένδιας, προανήγγειλε στη Σχολή Ικάρων την πλήρη υπαγωγή της στο ΥΕΘΑ, αφού το σηµερινό καθεστώς κατά ένα µέρος ανήκει στο υπουργείο Οικονοµικών, κάτι που αποδείχθηκε ατυχές.

Ο κ. ∆ένδιας ανέφερε ότι δεν θα παραµείνει σιωπηλός παρατηρητής για να τονίσει ότι «η Ελλάδα θα πάψει να είναι προσθήκη ξένων οπλικών συστηµάτων». Από τα βαριά υπονοούµενα σαφώς προκύπτει ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να έχουν οι Ενοπλες ∆υνάµεις µας εγχώρια υποστήριξη. Κύκλοι του υπουργείου υποστήριζαν ότι έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια για να δουλέψουν στο «φουλ» οι παραγωγικές µονάδες της Αµυντικής Βιοµηχανίας.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΑΣ (ΕΒΟ) Αιγίου, πρώτη προτεραιότητα είναι η παραγωγή του εθνικού τουφεκίου, που αποτελεί το διάδοχο του G-3 των Ενόπλων ∆υνάµεων, σε συνάρτηση µε την κτιριακή αναβάθµιση και κατασκευή νέου κτιρίου, εκεί, αφού το σηµερινό κρίθηκε ακατάλληλο µετά από σεισµούς

∆εδοµένης της αποφασιστικότητας ∆ένδια, που αντιλαµβάνεται την άµυνα της χώρας ως ολιστική δυνατότητα και απαραίτητη δυνατότητα για την εθνική µας επιβίωση, από κύκλους του υπουργείου τονίζεται ότι θα αποκτήσει πολλαπλασιαστική παραγωγική ισχύ το εργοστάσιο της Αχαΐας.

Σήµερα, αριθµεί 60 εργαζόµενους και εκτιµάται ότι µόλις δροµολογηθούν οι διαδικασίες παραγωγής του εθνικού τουφεκίου, «θ’ απαιτηθεί ο αριθµός τους να αυξηθεί σε 200, που θα έχουν δουλειά για τα επόµενα 15-20 χρόνια».

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”