Η δημιουργικότητα της MicroLab Robotics συναντά το κύρος και την αξιοπιστία της ACTA

Η MicroLab Robotics και η ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας  ανέπτυξαν  το καινοτόμο  σχήμα πιστοποίησης προσώπων στην εκπαιδευτική ρομποτική, το RoboComp (Robotics Competence). Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να προσφέρουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης κρίσιμων, χρήσιμων και διαρκώς εξελισσόμενων δεξιοτήτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Το σχήμα πιστοποίησης αφορά τόσο ανήλικους μαθητές όσο και ενήλικους εκπαιδευτικούς που θέλουν να πιστοποιήσουν της γνώσεις τους στην διδακτική της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Η εκμάθηση της ρομποτικής, άλλωστε, αποτελεί στις μέρες μας προϋπόθεση για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να κατανοήσει και να συμμετάσχει στις ριζικές αλλαγές που διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω του και επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής: την επιστήμη, την εργασία, την οικονομία, την κοινωνία.

Πλέον ο όρος αναλφαβητισμός δεν περικλείει μόνος τις γραμματικές δεξιότητες ή μη, του ανθρώπου αλλά και τις ψηφιακές του γνώσεις. Και έτσι όπως η επάρκεια γραμματικών γνώσεων πρέπει να συνοδεύεται από μια πιστοποιημένη επάρκεια που ονομάζεται πτυχίο ή πιστοποίηση, έτσι πρέπει να συμβαίνει, εξίσου και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Αυτό το κενό, λοιπόν, έρχεται να καλύψει η ACTA με το σχήμα πιστοποίησης
RoboComp.

Το πιστοποιητικό RoboComp (Robotic Competence) – τριών επιπέδων (ΕΠ1 – Basic, ΕΠ2 – Intermediate, ΕΠ3 – Advanced) ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European Cooperation for Accreditation).