Η βελτίωση της οδού Κουνινά – Ρακίτα – Λεόντιο, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η έγκριση προτάσεων για την ένταξη σειράς έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

Ειδικότερα, μεταξύ των έργων που δρομολογούνται είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης των πυρόπληκτων οικισμών Κουνινά Κερνίστα Λόφος και Καλυβίτης στη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού, όπως και στην Τ.Κ. Άνω Διακοπτού». Αντιστοίχως το περιφερειακό συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παρεμβάσεων για βελτιώσεις οδικών αρτηριών και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Επίσης, τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ-ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΚΙΤΑΣ ΕΩΣ ΛΕΟΝΤΙΟ», Π/Υ #3.600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης   & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας).