Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τον Δήμο Αιγιαλείας, στόχευση της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

Να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλα τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος του δήμου Αιγιαλείας και κατ’ επέκταση των δημοτών, στοχεύοντας πάντα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, επιδιώκει η επικεφαλής της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» Βασιλική Ψυχράμη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αιγιαλείας, προχωρά στην κατάθεση πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου αποπεράτωσης της πλατείας και του χώρου αθλοπαιδιών στην Τοπική Κοινότητα Τέμενης.

Η προ διμήνου επίσκεψή της στο «Πράσινο Ταμείο» στην Αθήνα… απέφερε καρπούς και σε συνδυασμό με την ετοιμότητα που παρουσιάζει το έργο από άποψη μελέτης, καθιστούν πολύ πιθανή την ένταξη και χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας 1, «Αστική Αναζωογόνηση 2019». Η υποβολή πρότασης εγκρίθηκε ήδη από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» –δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το «Πράσινο Ταμείο»– δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Τα χρήματα που αναλογούν στον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχονται σε 200.000 ευρώ, ενώ βάσει της μελέτης ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης του Δήμου Αιγιαλείας» ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις της, η επικεφαλής της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» επισήμανε: «Πρόκειται για ένα έργο η αποπεράτωση του οποίου παραμένει σε εκκρεμότητα για χρόνια, πλην όμως φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για να εκτελεστεί. Η μελέτη είναι έτοιμη και το περιεχόμενό της συνάδει με την πρόσκληση του προγράμματος, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως η πρότασή μας θα εγκριθεί».

Παράλληλα, τόνισε τα εξής: «Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, προκειμένου να εκτελέσουμε έργα πνοής στον τόπο μας».

Σημειώνεται τέλος πως στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Για τα έργα, τα οποία χρηματοδοτεί το «Πράσινο Ταμείο», ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον.