Ημερίδα με θέμα: «Το Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας- Δυνατότητες & Ευκαιρίες»

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας και το 1ο ΕΠΑ.Λ Αιγίου απευθύνει πρόσκληση προς τις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής μας να παρευρεθούν στην ημερίδα, την οποία και συνδιοργανώνουν με θέμα « Το Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας- Δυνατότητες & Ευκαιρίες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00-20:30, στα γραφεία του Συλλόγου μας, Ι. Μεσσηνέζη 5.

Ο Σύλλογος μας και το 1ο ΕΠΑ.Λ συνδιοργανώνουν την συγκεκριμένη ημερίδα με σκοπό να ενημερώσουν τις τοπικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να απασχολήσουν εργαζόμενους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ Αιγίου με το θεσμό της «Μαθητείας» στην επιχείρησή τους, καθώς και όλους τους άλλους φορείς ,συλλόγους και νομικά πρόσωπα του Δήμου και δημοτικές επιχειρήσεις, που έχουν δικαίωμα να επωφεληθούν από την δράση αυτή.

Τι είναι η «Μαθητεία»;

Η εκπαίδευση – μαθητεία έχει διάρκεια 9 μήνες και περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε εργασιακό περιβάλλον και μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες (4 ημέρες από 7 ώρες) και μία ημέρα (7 ώρες) υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ.

Η Μαθητεία, πραγματοποιείται μετά από σύναψη Σύμβασης Μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται, καθώς και του ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας». Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον μαθητευόμενο μόνο τα ποσό των 9,35€/ημέρα εργασίας (6,12€ ημερομίσθιο + 3,23€ ασφαλιστικές εισφορές) και όλο το ποσό για τις άδειες που δικαιούται ο μαθητής.

Πρακτικά το κόστος απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση ανέρχεται περίπου σε 144 ευρώ το μήνα.

Ο εργοδότης μετά την λήξη της σύμβασης των εννέα μηνών δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τον μαθητευόμενο. Αν κατά την διάρκεια της Μαθητείας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τον μαθητή, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει καταγγελία της σύμβασης στον διευθυντή του ΕΠΑ.Λ, ενώ αν δεν βρεθεί κάποια λύση μεταξύ του Εργοδότη και του Μαθητή, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει διακοπή της σύμβασης και ο μαθητής χάνει το έτος Μαθητείας.

Όποιος εργοδότης ενδιαφέρεται για να συμμετέχει στον θεσμό της «Μαθητείας» και να απασχολήσει εξειδικευμένο πτυχιούχο ενήλικο μαθητή του ΕΠΑ.Λ ΑΙΓΙΟΥ, μπορεί να απευθυνθεί στην γραμματεία του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας, στο τηλέφωνο, 26910-25056, στην Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας, κα. Παναγοπούλου Ντία και στο τηλέφωνο, 26910-28507, καθώς επίσης και στο 1ο ΕΠΑ.Λ Αιγίου, τηλέφωνο, 26910-23917 και στο 26910-21876.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει από έναν και πάνω μαθητευόμενους ανάλογα με τις ανάγκες της. Σας καλούμε να στηρίξουμε τα πρώτα βήματα στο επαγγελματικό μέλλον των μαθητών της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας.

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος                                                  Ο Διευθυντής

Μαρία Χρονοπούλου                          Παναγιωτακόπουλος Χαράλαμπος