Ημερίδα για τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα ιδρυματοποιημένα παιδιά ΑΜΕΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Φ.Σ. «Κιβωτός Αγάπης- Γαλήνη Αναπήρων Παίδων» Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων οργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ιδρυματοποιημένα παιδιά ΑΜΕΑ   &   Κοινωνικές Προκαταλήψεις».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, απ τις 9πμ έως 2μμ, στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, όπου θα λάβουν τον λόγο διακεκριμένοι ομιλητές γνώστες του θέματος.

Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και κυρίως των νέων ανθρώπων σε σχέση με την παντός είδους αναπηρία, αλλά και η ενημέρωση σε βάθος σχετικά με τις δεξιότητες αυτών των παιδιών, τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, αλλά και τις πιθανές δυνατότητες αποϊδρυματοποίησης.

Η ημερίδα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, γονείς, εθελοντές αλλά και παιδαγωγούς που ασχολούνται σε ανάλογους χώρους. Επιπλέον σε όλους τους κοινωνικούς φορείς που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χώρο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.