Ημέρα και ώρα που ο Δήμαρχος Αιγιάλειας θα δέχεται τους δημότες

Από το γραφείο του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλου ανακοινώνεται ότι ο ∆ήµαρχος και µέλη της δηµοτικής αρχής, θα δέχονται δηµότες κάθε Τρίτη 6-8 το απόγευµα, στο γραφείο ∆ηµάρχου, Ανδρέου Λόντου 34 στο Αίγιο.