Ηλεκτρονικά οι εγγραφές στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου

Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου ενημερώνει τους μαθητές του και το κοινό ότι οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών ή η μετεγγραφή σε οποιαδήποτε Τάξη ΕΠΑ.Λ. (Ημερησίων και Εσπερινών) για το σχολικό έτος 2017-18 γίνονται ηλεκτρονικά.

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ, οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή οι ενήλικες μαθητές οφείλουν να μεταβούν στη διεύθυνση:

https://e-epal.minedu.gov.gr/

και να καταχωρήσουν τη δήλωση προτίμησής τους ή να προσέλθουν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου για να πραγματοποιηθεί η δήλωση με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση, απαιτούνται οι κωδικοί TAXIS (αυτοί που χρησιμοποιούνται για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κωδικοί, απαιτείται αίτηση χορήγησης κλειδαρίθμων στην ΔΟΥ της περιοχής, ώστε να δοθούν οι κωδικοί TAXIS.

ΕΙΔΙΚΑ για όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α ́ Τάξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς TAXIS, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών TAXIS την προτίμησή τους, που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικοι μαθητές/τριες. Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται:
«Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …… εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του …….ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας……………για την Α ́ Τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω αδυναμίας απόκτησης κωδικών TAXIS».

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

  1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας. (Οι ενήλικοι μαθητές προκειμένου να δημιουργήσουν καινούριο λογαριασμό e-mail αν δεν έχουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το email που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους σε social media όπως το Facebook).
  2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα.
  3. Η Τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης.
  4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α’ Τάξη ή στον Τομέα της Β’ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ ́ Τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ ́ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
  5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
  6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας.

Τι αφορά η δήλωση προτίμησης;

  1. Για τους μαθητές της Α’ Τάξης αντιστοιχεί σε δήλωση εγγραφής και προτίμησης Μαθημάτων Επιλογής.
  2. Για τους μαθητές της Β’ Τάξης αντιστοιχεί σε δήλωση προτίμησης Τομέα.

Τομείς προς επιλογή:

Α.Μηχανολογίας
Β.Ηλεκτρολογίας
Γ.Οικονομίας & Διοίκησης

  1. Για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης αντιστοιχεί σε δήλωση προτίμησης Ειδικότητας.

Ειδικότητες προς επιλογή:

Α.Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
Β.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
Γ.Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

  1. Για του μαθητές της Δ’, απλή ανανέωση εγγραφής στην Δ’ Τάξη με τον Τομέα και Ειδικότητα που επέλεξαν σε προηγούμενες Τάξεις.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ότι οι Τομείς και οι Ειδικότητες θα δημιουργηθούν με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών στις αρχές Ιουλίου.

Η παραπάνω διαδικασία αφορά και σε αποφοίτους του Γενικού Λυκείου που επιθυμούν την εγγραφή τους σε Τομέα της Β’ τάξης για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας, αλλά και σε όσους μαθητές θέλουν να μεταγραφούν από το Γενικό Λύκειο στο ΕΠΑΛ.
Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται. Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο φοίτησης, οι μαθητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της σειράς προτίμησής τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 2691062536 καθώς και στον δικτυακό ιστότοπο http://2epal-esp-aigiou.ach.sch.gr ή στη σελίδα του σχολείου στο Facebook: https://www.facebook.com/2epal.esp.aigiou/

Δ/νση σχολικής μονάδας: Ξηρολιθίων, Συνοικισμός Νικ. Πλαστήρα, Αίγιο