Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: Σε πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει ότι από Πέμπτη 26/3/2020 έως και Παρασκευή 10/4/2020, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και της εκδοθείσας στις 24/3/2020 σχετικής ΥΑ, προβαίνει σε πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούνται μόνο εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού.