ΕΦΚΑ: Οδηγίες για την εξαγορά πλασματικών ετών

Οδηγίες και διευκρινήσεις για την δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων στον ΕΦΚΑ, δίνει εγκύκλιος του ταμείου που καθορίζει και τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Αναλυτικά, ξεκαθαρίζεται ότι ως χρόνος ασφάλισης λογίζεται ο πραγματικός χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης (στην περίπτωση των μισθωτών ακόμη και αν οφείλονται εισφορές), ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά, καθώς και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.

Προσοχή: αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12η/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις.

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων μισθωτών προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου μεταβληθούν τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος εξαγοράς όπως αυτό υπολογίστηκε με βάση την αρχική ημερομηνία της αναγνώρισης.

Έτσι, για παράδειγμα εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ- ΟΤΕ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου – 17,70% εργοδότη). Εργαζόμενος στη ΔΕΗ   ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ-  ΔΕΗ +2,28%) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (5,84% ασφαλισμένου – 17,67% εργοδότη).

Η εισφορά υπολογίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχει διακοπεί ή όχι η απασχόληση, με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς. Εφόσον κατά τον μήνα αυτό η ασφάλιση δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (μειωμένη ή και εκ περιτροπής), ανάγεται σε πλήρη ασφάλιση κατά περίπτωση.

Διαβάστε και κατεβάστε την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

πηγή: www.euro2day.gr