ΕΦΚΑ: Νέα αύξηση εισφορών για αυτοαπασχολούμενους από το 2018

Τη νέα αύξηση των εισφορών, από το 2018, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες περιγράφει υπουργική απόφαση του υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Οι αυξήσεις εκτιμώνται κατά μέσον όρο στο 15%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν και το 30%, με την πλήρη εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού, ήτοι από το 2019.

Αναλυτικά, η απόφαση ορίζει ότι για το 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

Για τα μέλη ή μετόχους οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών, πλην των ανωνύμων και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα), τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως, επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, τους μετόχους των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, των διαχειριστών ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και, τέλος, των μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπης ΙΚΕ, η απόφαση διευκρινίζει ότι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει ως μέρισμα, με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί και ειδικοί επί της κοινωνικής ασφάλισης, μιλώντας στην «Κ», θεωρείται βέβαιο, καθώς προκύπτει από τα ειδοποιητήρια που ήδη έχουν αναρτηθεί, ότι ο διαχειριστής ΙΚΕ δεν πρέπει να πληρώνει εισφορές με βάση το προϊόν της διανομής, αλλά με βάση τη διαχειριστική του αμοιβή. Κάτι βέβαια που δεν προκύπτει από την υπουργική απόφαση…

Η υπουργική απόφαση επισημαίνει ότι για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού των εισφορών συνυπολογίζονται και τα ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης (τίλος κτήσης). Η αναφορά σχετίζεται με την παράλληλη δραστηριότητα και δεν διευκρινίζεται, για μία ακόμη φορά, τι θα γίνει με εκείνους που περιστασιακά λαμβάνουν μόνο τέτοιες αμοιβές. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι εάν η προσδιοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του κατώτατου μισθού, καθώς και στις περιπτώσεις ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται τα 586 ευρώ. Αντίστοιχα, το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται σε 5.860 ευρώ.

Πηγή: Έντυπη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ