Ευχετήριο μήνυμα Ιερωνύμου με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί,

Αγαπητοί μου μαθητές,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 

Μια νέα σχολική χρονιά ανατέλλει καιευχόμεθα σε όλους εκ βάθους καρδίας νατη διανύσετε με υγεία, σωματική, πνευματική και ψυχική, χαρά, δύναμη καιπρόοδο.

Αγαπητοί μου, δεν είναι τυχαίο τογεγονός ότι το σχολικό έτος αρχίζει με τονκαθιερωμένο Αγιασμό. Ο Αγιασμός γίνεταιπροκειμένου να επικαλεστούμε τη θείαΧάρη του Τριαδικού Θεού, ώστεπεφωτισμένοι και ενδυναμωμένοι από τηθεία φώτιση να αρχίσετε τον καλό σαςαγώνα, εμπιστευόμενοι τον Θεό ότι θαενισχύει τις προσπάθειές σας και θακατευθύνει τον λογισμό σας στο καλό, τοδίκαιο, το αγλαόκαρπο. Πέραν όμως τηςσημερινής ημέρας, σας παρακαλώ ναπροσέρχεστε με πίστη και χαρά και στηνπρωινή προσευχή, για να αντλείτε απόαυτή δύναμη και να κάνετε τον σταυρόσας ελεύθερα και αποφασιστικά, χωρίςδεύτερη σκέψη. Να ομολογείτε την πίστησας με θάρρος και μην πέφτετε στηνπαγίδα των δήθεν προοδευτικών. Πραγματικά προοδευτικός είναι όποιοςπασχίζει για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ισότητα.

Αναγνωρίζουμε ότι η σχολικήκοινότητα είναι ένας πολυδύναμος καιπολύπλευρος ζωντανός οργανισμός και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η τήρησητων κανόνων και η διαρκής προσπάθειαγια την επίτευξη της αγαστήςσυνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Γι’ αυτό, αγαπητά μου παιδιά, σαςπροτρέπω και σας παρακαλώ νααφιερώνετε λίγο από τον χρόνο σαςπροκειμένου να κάνετε ενδοσκόπηση. Συσκεφθείτε με τον εαυτό σας, αφουγκραστείτε την ψυχή σας και τιςεπιθυμίες σας και θέστε στόχους, οιοποίοι θα σας εκφράζουν και θα σαςαναβαθμίζουν πνευματικά και ψυχικά. Εμπιστευτείτε και αξιοποιήστε τιςδυνάμεις σας με σκοπό την κατάκτηση τηςγνώσης και την απόκτηση παιδείας, ηοποία θα σας οδηγήσει, συν Θεώ, στηνΑλήθεια.

Κάντε την αυτοκριτική σας, αποκτήστε αυτογνωσία, εντοπίστε δηλαδήτα προτερήματά σας και αξιοποιήστε ταδημιουργικά, δείτε όμως μευπευθυνότητα και τα ελαττώματα, ταοποία καλό θα ήταν να μειώσετε ή ακόμηκαι να εξαλείψετε. Τότε θα δείτε τιςσχέσεις με τους καθηγητές, τουςσυμμαθητές και τους γονείς σας ναγίνονται καλύτερες γιατί ο Θεός στηρίζει, ενισχύει και επιβραβεύει την προσπάθειανα υπερνικήσουμε τις αδυναμίες μας.

Σεβαστείτε τους συνανθρώπους σας, όπως θέλετε να σας σέβονται και αυτοί. Σεβαστείτε το δικαίωμα του άλλου στοδιαφορετικό. Δεν γίνεται να είμαστε όλοιίδιοι, είμαστε όμως όλοι ίσοι ενώπιον τουΘεού.

Κυρίως όμως σεβαστείτε καιεμπιστευτείτε τους δασκάλους σας καιτους καθηγητές σας, οι οποίοι, σανδεύτεροι γονείς, δίνουν τον καλύτερότους εαυτό για την πρόοδό σας.

Εσάς, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, σας συγχαίρω για το λαμπρό λειτούργηματο οποίο επιτελείτε και σας εύχομαι ναείστε υγιείς και δυνατοί, ώστε να φέρετεεις πέρας άλλη μία σχολική χρονιά, έχοντας μεταλαμπαδεύσει τις γνώσειςσας και διαχειριστεί με επιτυχία τιςεύπλαστες νεανικές ψυχές των μαθητώνσας, οι οποίοι σας έχουν ανάγκη ιδιαίτερασήμερα, στην εποχή της αξιακής κρίσης, του τεχνοκρατισμού και της έλλειψηςουσιαστικής ανθρωπιστικής παιδείας. Συνεχίστε με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέροννα συμβάλλετε τα μέγιστα στη διάπλασηυγιών και συγκροτημένωνπροσωπικοτήτων.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες πουέχουν προκύψει από τα νέα παγκόσμιαδεδομένα, τα οποία μας επηρεάζουνόλους. Η καθημερινή σας όμως επαφή μετα παιδιά πιστεύω ότι σας δίνει τηνευκαιρία να διατηρείτε ανέπαφη τηνευαισθησία σας και την ανθρωπιά σας. Οκαθημερινός αγώνας σας είναι εμφανήςστην κοινωνία και σας τιμά ιδιαίτερα.

Ευχόμεθα και στους γονείς καικηδεμόνες καλή σχολική χρονιά σταπαιδιά σας και εσείς να είστε υγιείς καιδυνατοί, ώστε να τα στηρίζετε, όχι μόνοκαλύπτοντας τις βιοτικές τους ανάγκες, αλλά και ψυχικά και πνευματικά. Είναιχρέος των γονέων να κρατάτε τα παιδιάσας κοντά στην Εκκλησία γιατί από εκεί θααντλήσουν δύναμη και θα λάβουν τηναγάπη του Θεού. Αποτελεί αδήριτηανάγκη να είστε δίπλα τους, να ταενισχύετε, να τα συμβουλεύετε καικυρίως, αποτελώντας γι’ αυτά ζωντανόπαράδειγμα, να τα μυείτε στον χριστιανικότρόπο ζωής και να τα γαλουχείτε μεηθικές αξίες και αρετές.

Η τοπική μας Εκκλησία και εγώπροσωπικά είμαστε πρόθυμοι ναενισχύσουμε κάθε θεάρεστη πρωτοβουλίασας ή να αντιμετωπίσουμε από κοινούοποιοδήποτε ζήτημα, είτε σε συλλογικόείτε σε προσωπικό επίπεδο.

Τέλος, ας προσευχηθούμε όλοι, επικαλούμενοι τη βοήθεια του ΤριαδικούΘεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου, τουΤιμίου Σταυρού και των Τριών Ιεραρχώνκαι Οικουμενικών Διδασκάλων, η φετινήσχολική χρονιά να είναι δημιουργική καικαρποφόρα για όλους, με εμπιστοσύνη καιπροσευχή στον Θεό, ταπείνωση, σεβασμόκαι αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

 

Ο Μητροπολίτης

Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος