Ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκοµείου Αιγίου

Με αφορµή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας µου, θα ήθελα να εκφράσω δηµόσια την ευγνωµοσύνη µου και τις θερµότερες ευχαριστίες µου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκοµείου Αιγίου.

Συγκεκριµένα ευχαριστώ θερµά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Παθολογικής Κλινικής  που παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον τοµέα της ∆ηµόσια Υγείας κοσµούν τον ιατρικό κλάδο.

Είµαστε πραγµατικά τυχεροί που στον τόπο µας λειτουργεί το Νοσοκοµείο Αιγίου, που αντιµετωπίζει άµεσα και αποτελεσµατικά επείγουσες περιπτώσεις και παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς.

ΜΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑ