Ευχαριστήριο του Νηπιαγωγείου Αβύθου

Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου Αβύθου Παπασημακόπουλος Μάριος Σάββας και το εκπαιδευτικό προσωπικό του, μέσω ανακοίνωσή τους, ευχαριστούν την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και την Προϊσταμένη κυρία Μπουζιάνη Αγγελική , για την δωρεά ενός lap top και ενός desk top, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου.