Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στην Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου» σε εφαρμογή του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του στις 8/9/2019,    ΣΥΓΚΑΛΕΙ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, που θα γίνει στο δημοτικό κινηματογράφο «Απόλλων» (οδός Κ. Φανέλλη αρ. 2) και με ώρα έναρξης 21:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από 1-9-2018 έως 31-8-2019,
  2. Έγκριση ισολογισμού 2018-19,
  3. Έγκριση προϋπολογισμού 2019-20,
  4. Καθορισμός ποσού δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής 2019-20,
  5. Ενημέρωση για τις σχεδιαζόμενες προβολές και δράσεις της ερχόμενης περιόδου,
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του σωματείου με τριετή θητεία.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όσα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν πληρώσει την ετήσια εισφορά 2018-19 της περασμένης σεζόν. Επίσης, όποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του νέου Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να το δηλώσει στο συμβολαιογραφείο του Χρήστου Μεντζελόπουλου (οδός Αν. Λόντου αρ. 25) έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.

Η Γενική Συνέλευση για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή να είναι παρόντα το ένα δεύτερο ½ συν ένα τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στον ίδιο χώρο, με ίδια ώρα έναρξης και με τα ίδια θέματα, με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του σωματείου.

 

Για το Σωματείο

Ο Πρόεδρος : Θεόδωρος Πανουτσόπουλος

Ο Γραμματέας: Χρήστος Μεντζελόπουλος