Ερώτηση Άγγελου Τσιγκρή για τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων Καλαβρύτων, Ακράτας, Κλειτορία και Αροανίας

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ζητά τη συνέχιση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων. 

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:

«Η επικείμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων και ακολούθως αυτών της Κλειτορίας, Αροανίας και Ακράτας, που εντάσσονται χωροταξικά στην έδρα του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, και η ενσωμάτωσή τους στο Υποκατάστημα Αιγίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας, δεν θα λύσει αλλά θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Η καλύτερη λύση για την αναδιοργάνωση των ως άνω υποθηκοφυλακείων θα ήταν η δημιουργία ενός Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα, με την υπαγωγή σε αυτό των τεσσάρων (4) Υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, καθόσον είναι απαραίτητη η μόνιμη και διαρκής φυσική παρουσία των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών της περιοχής, για την αμεσότητα και την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Η κατάργηση των παραπάνω υποθηκοφυλακείων και η μεταφορά του αρχείου τους στο Υποκατάστημα Αιγίου, θα σημάνει αυτόματα:

α) ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές,

β) σημαντική δυσχέρεια στην έκδοση πιστοποιητικών και άλλων δημοσίων εγγράφων,

γ) δυσλειτουργία και μόνιμη αδυναμία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και

δ) ουσιαστική απώλεια χρόνου εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής, σωματική και ψυχική καταπόνηση και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή τους (λόγω των δαπανών μετακίνησης), ιδιαίτερα τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της κτηματογράφησης.

Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να συσταθεί Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος με έδρα τα Καλάβρυτα και να υπαχθούν σε αυτό τα τέσσερα (4) Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων».

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ποιες ενέργειες θα προβούν με σκοπό: α) τη συνέχιση της λειτουργίας του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων και β) τη δημιουργία Υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος στα Καλάβρυτα και την υπαγωγή σε αυτό των υπαρχόντων Υποθηκοφυλακείων Κλειτορίας, Αροανίας και Ακράτας._