Ερευνώ – Καινοτομώ: Παράταση για την υποβολή φακέλου

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, έως και τις 29 Μαρτίου, για την δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α΄ κύκλος).

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δικαιούχοι είχαν συμπεριληφθεί στους δυνητικά εγκεκριμένους, δηλαδή ήταν «προεγκεκριμένοι», θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν πως όσα είχαν ισχυριστεί στην αίτηση υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου είναι αληθή.

Το επόμενο στάδιο είναι η «προέγκριση» να μετατραπεί σε έγκριση.

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση.