Επιτέλους! Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο δρόμος Κουνινά – Ρακίτα

Επιτέλους! Το όνειρο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης υπέγραψε προχθές την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, του έργου της βελτίωσης και του εκσυγχρονισµού της οδού Κουνινά-Ρακίτα-Λεόντιο, προϋπολογισµού 3,6 εκ. ευρώ.

Η όλη προσπάθεια, οφείλεται στον Αιγιώτη βοηθό περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μπούνια, ο οποίος προσωπικά µε προγραμματισμό, οργάνωση και επιµονή, µπόρεσε και κατάφερε να βάλει το θέµα σε τροχιά υλοποίησης. Η βελτίωση της συγκεκριµένης επαρχιακής οδού ήταν αίτηµα χρόνων, που πέρασε από σαράντα κύµατα και επιτέλους µετά από χρόνια βρήκε το σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγµή, ώστε να ξεπεραστούν τα χρόνια εµπόδια.

Η ασφαλτόστρωση του δρόµου Κουνινάς – Ρακίτας, θα βελτιώσει την καθηµερινότητα των δηµοτών που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη οδό.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο τμήμα από τη διασταύρωση Κουνινά προς Ρακίτα και Λεόντιο. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της βατότητας της οδού, αποκατάσταση τεχνικών έργων, διαμόρφωση και καθαρισμού τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων, σήμανσης και ασφάλειας της οδού, αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Με την βελτίωση της οδού πρόκειται να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος μεταφοράς των ευπαθών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ενώ εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα εξυπηρετήσει δραστηριότητες αγροτουρισμού προς τους ορεινούς οικισμούς των Δήμων Αιγιάλειας και Ερύμανθου.