Επιστολή της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» προς την Υπουργό Παιδείας:  «Self tests για υπαλλήλους καθαριότητας και φύλακες εκπαιδευτικών μονάδων»

Προς Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως άμεσα συμπεριλάβετε τις/ους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και τις/ ους φύλακες των σχολείων της χώρας στην διαδικασία προτεραιότητας για την προμήθεια self tests από τα φαρμακεία.
Η πρόβλεψη αυτή μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και καθίσταται επιτακτική ανάγκη, καθώς τα σχολεία ανοίγουν την Δευτέρα 12-4-2021.
Με την παράλειψη αυτή δημιουργείται μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στις σχολικές επιτροπές των Δήμων, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα εξ ιδίων πόρων. Οι πόροι αυτοί όμως είναι ήδη ισχνοί σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες.
Με την βεβαιότητα ότι κατανοείτε την σοβαρότητα του προβλήματος, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας, όσον αφορά το δίκαιο αίτημα που σας διατυπώνουμε.
Με εκτίμηση
Βασιλική Ψυχράμη,
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» του Δήμου Αιγιαλείας