Επιμελητήριο Αχαΐας: “Παρατηρητήριο επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομική ζωή της Δυτικής Ελλάδας”

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την συνεργασία των Επιμελητηρίων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ανέλαβαν μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο να αποτυπώνουν διαχρονικά και να εκτιμούν τις οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδος, από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για τον λόγο αυτό θέτουμε σε λειτουργία το «Παρατηρητήριο Επιπτώσεων του Κορωνοϊού στην Οικονομική Ζωή της περιοχής (ΠΕΚΟΖ).

Σε αυτή την σημαντική συλλογική προσπάθεια, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της συνδρομής των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και όλων των νομικών μορφών, καθώς και των λογιστών ώστε να αφιερώσουν λίγο  χρόνο, για την συμπλήρωση των δεομένων,  με βάση τα οποία θα λειτουργεί το Παρατηρητήριο.

Για το σκοπό αυτό θα  σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, σχετική επιστολή όπου θα περιλαμβάνει το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου, προκειμένου να γίνει η εισαγωγή και η καταχώρηση των δεδομένων.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση των Επιχειρήσεων και των λογιστών,  που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, σε αυτή την προσπάθεια.

Με αυτό τον τρόπο, θα συνεισφέρουμε όλοι στη συνολική προσπάθεια, η οποία θα βοηθήσει το Παρατηρητήριο να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα της οικονομικής ζωής της Δυτικής Ελλάδος, που  είναι χρονικά, η πρώτη περιοχή που επλήγη από την υγειονομική κρίση και να διατυπώσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τα Οικονομικά Υπουργεία.

Στόχος μας δε είναι να παραμείνει το παρατηρητήριο σε λειτουργία συνεχώς, καθώς θα αποτελεί ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και χάραξη στρατηγικών.

 

Μαρλαφέκας Πλάτωνας Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
Τσιχριτζής Παναγιώτης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Νικολούτσος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας
Παππάς Γεώργιος Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 10ουΠεριφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
Προδρομίδης Πρόδρομος-Ιωάννης Στέλεχος Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)