Επικαιροποίηση και νέες αιτήσεις  εγγραφής στην Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου της Π.Ε.Σ.  

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ήδη μέλη της Οργάνωσης ότι υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Οργάνωση μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής κατά την παράδοση του προϊόντος τους ώστε να συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα που θα υποβληθεί από την Π.Ε.Σ.

Οι παραγωγοί κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων τους ή την αίτηση εγγραφής τους θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εφόδια που θα επιθυμούσαν να συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο.

Οι παραγωγοί που είναι εγγεγραμμένοι σε Οργανώσεις Παραγωγών θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά την ένταξη και την επιδότησή τους στο οικολογικό σχήμα που κληθούν να επιλέξουν ότι θα συμμετέχουν, μέσω της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, με βάση τους κανονισμούς που ορίζονται στη νέα ΚΑΠ (2023 – 2027).  Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να γίνει έως τέλος Μαΐου 2023 πριν την δήλωση ΟΣΔΕ.

Επιπλέον η Π.Ε.Σ. ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ήδη ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο πρόσφατος Νόμος 4935/2022 (άρθρο 15), με την εφαρμογή του οποίου μεταξύ άλλων οι κατά κύριο επάγγελμα παραγωγοί που είναι μέλη της Ομάδας Παραγωγών της Π.Ε.Σ. εφόσον παραδίδουν την παραγωγή τους στην Π.Ε.Σ. θα απαλλάσσονται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών τους, που προκύπτουν από την ατομική αγροτική δραστηριότητά τους.