Επαφές του Δημάρχου στην Αθήνα για ΕΣΠΑ, απορρίμματα, αποχετευτικό και ακτοπλοϊκή γραμμή Αιγίου – Αγ. Νικολάου

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Αιγιαλείας συμμετέχων ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα και με σχετικές δηλώσεις θεωρεί το θέμα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027 ως ένα από τα κορυφαία που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ά βαθμού.

Παράλληλα συμμετέχει στο 6οσυνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που διεξάγεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις και επιστήμονες».

Συνάντηση επίσης πραγματοποιήθηκε με τον αρμόδιο του ΕΠΠΕΡΑΑ με αντικείμενο την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου κατασκευής εσωτερικών αγωγών αποχέτευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Τέλος συμμετέχει σε συνάντηση θεσμικού χαρακτήρα με θέμα την επανεκκίνηση και αξιοποίηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Αίγιο – Αγ. Νικόλαος με φροντίδα για την διατήρηση της μορφής λειτουργίας αξιοποιώντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας.