Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  Δήμου Αιγιαλείας (Κ.Δ.Α.Π.)

Επαναλειτουργούν από την Πέμπτη 10 Ιουνίου τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αιγιαλείας όπου είχε ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid.

Υπερτονίζοντας την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των κανόνων υγιεινής, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμός Παιδεία Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία κ΄. Παναγιώτης Ανδριόπουλος σημειώνει ότι: «Πρόκειται για μία δομή με σημαντική προσφορά στις οικογένειες της Αιγιάλειας, δεδομένου ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αιγιαλείας είναι κέντρα παιδικών δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης για νήπια και παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, στα οποία αναπτύσσουν την ομαδικότητα, συνεργάζονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν, δημιουργούν και διασκεδάζουν».

Σημειώνεται επίσης ότι εντός του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι  αιτήσεις για το επόμενο έτος στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Υπενθυμίζεται  τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δήμου Αιγιαλείας είναι τα εξής: 

Α΄ΚΔΑΠ Αιγίου: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Ρωμανιώλη 43)

Β΄ΚΔΑΠ Αιγίου:  3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Στράβωνος 28)

Γ΄ΚΔΑΠ Αιγίου:   7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Σταφιδάλωνα)

ΚΔΑΠ Ακράτας: 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας (Λεωφόρος Αιγαίου 14α)

ΚΔΑΠ Διακοπτού: Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού

ΚΔΑΠ Συμπολιτείας: Δημοτικό Σχολείο Αβύθου.

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Αιγίου: 1ο Ειδικό Σχολείο Αιγίου- 10ο Δημοτικό Σχολείο  (Σελινούντος Αίγιο)