Επαναλειτουργεί και αυτό το Σάββατο η Λαϊκή Αγορά του Αιγίου

Με κύριο σκοπό την προμήθευα του πληθυσμού με βασικά προϊόντα, επαναλειτουργεί το Σάββατο 6/6/2020 η Λαϊκή Αγορά του Αιγίου, σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ. οικ. 33465/2020ΦΕΚ 2087/Β/30-5-2020.

Οι πωλητές θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς και προστασίας των καταναλωτών (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες και απόσταση από τους καταναλωτές δύο μέτρα).

Επισημαίνουμε σε όλους τους πωλητές της Λαϊκής αγοράς πως θα πρέπει να στήσουν τους πάγκους τους αυστηρά στα 4 μέτρα όπως ορίζεται από τις θέσεις που τους έχουν αποδοθεί.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών παραμένει σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι πωλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις θεωρημένες άδειές τους να τηρήσουν τις αποστάσεις και όλες τις παραπάνω υποδείξεις.

Η λαϊκή αγορά του Αιγίου θα λειτουργήσει με την καθοδήγηση υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας και τον έλεγχο από   το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου.

Φωτό αρχείου