Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας: Υποχρεωτική η Αργία της Πρωτομαγιάς

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγίου ενημερώνει πως με την υπ’ αριθμ.16072/310/4-4-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δευτέρα , 1η Μαΐου 2017 κηρύχθηκε υποχρεωτική αργία.

Κατά συνέπεια, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πρωτομαγιά εξομοιώνεται με Κυριακή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση μισθωτών, εκτός εκείνων που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και ημέρες αργίας.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν, αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, αν δε αμείβονται  μηναίο μισθό μόνο προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Η ανωτέρω αμοιβή και στις δύο περιπτώσεις θα αντιστοιχεί σε όσες ώρες απασχοληθούν.