ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: «Ξεκίνησε ο διακανονισμός των οφειλών προς τη ΔΕΗ»

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας ενημερώνει τα μέλη του ότι από τις 17 Ιουνίου 2015, ξεκίνησε ο διακανονισμός των οφειλών προς τη ΔΕΗ με προκαταβολή 10% μέχρι και σε 36 μηνιαίες δόσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οικιακούς καταναλωτές.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

 – Ρύθμιση μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι ,έως τώρα προβλέπονταν 8 δόσεις για τους οικιακούς και 4-6 για τις επιχειρήσεις. Το πλήθος των δόσεων (με ανώτατο όριο πάντα τις 36) θα καθορίζεται από το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ ανάλογα με το εισόδημα, το ιστορικό του καταναλωτή, την κατάσταση της επιχείρησης, το ύψος της κατανάλωσης και με γνώμονα η δόση να μην υπερβαίνει περίπου το 30 % του μηνιαίου λογαριασμού, κλπ.

– Μείωση της προκαταβολής στο μισό, 10% αντί για 20%.

– 40 έως 60 δόσεις για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως δικαιούχοι του

κοινωνικού τιμολογίου, άτομα με αναπηρία κλπ, για τους οποίους δεν κόβεται η παροχή της ηλεκτροδότησης.

– Η ρύθμιση είναι έντοκη με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο που τώρα είναι 5,7%.

– Για τις εποχιακές (τουριστικές) επιχειρήσεις προβλέπεται προκαταβολή 20 % και 8 μέχρι 18 δόσεις, με προκαταβολή επίσης 10 %.

Στο νέο πρόγραμμα έχουν δυνατότητα να ενταχθούν και οφειλέτες, που είχαν διακανονίσει το χρέος τους με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο. Προϋπόθεση για την τήρηση των διακανονισμών αποτελεί η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορούν υποβάλλονται από 17/06/2015 (χρειάζεται ο αριθμός της παροχής και το ΑΦΜ) στα τοπικά γραφεία ή τηλεφωνικά στο 11770. Όσοι υποβάλλουν αίτηση τηλεφωνικά, θα λαμβάνουν με courier τα κουπόνια των μηνιαίων δόσεων.

 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                       Ο Γ.Γραμματέας

 

 

Σκούντζου Μάρθα                                                                          Μαμάσης Σωτήρης