Εμβολιασμός βοοειδών για την αποφυγή οζώδους δερματίτιδας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι οι βοοτρόφοι της Περιφέρειας που δεν έχουν πραγματοποιήσει επαναληπτικό εμβολιασμό των ζώωντους θα πρέπει να το πράξουν άμεσα.  

Σημειώνεται ότι εμβολιάζονται όλα τα βοοειδή και τα νεαρά ηλικίας άνω των 4 μηνών, εφόσον προέρχονται από εμβολιασμένη μητέρα, διαφορετικά και τα μικρότερα σε ηλικία. Ο μη εμβολιασμός των ζώων από τους κτηνοτρόφους, εκτός από τον κίνδυνο προσβολής της μονάδας τους, δημιουργεί και συνθήκες εξάπλωσηςτου νοσήματος με καταστροφικές συνέπειες για την βοοτροφική παραγωγή της Περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι η οζώδης δερματίτιδα είναι νόσημα που προσβάλει αποκλειστικά τα βοοειδή, με σημαντικές συνέπειες για την παραγωγικότητά τους και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

ΗΔιεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει τους κτηνοτρόφους πως υπάρχει επάρκεια εμβολίων.