Εκ νέου Πρόεδρος στη Τ.Ο. Αιγιαλείας της Νέας Δημοκρατίας ο Βασίλης Σταθακάρος

Βασίλης Σταθακάρος

Τουλάχιστον 115.000 µέλη της Νέας ∆ηµοκρατίας προσήλθαν την Κυριακή στις κάλπες για να ψηφίσουν στις εσωκοµµατικές εκλογές του κόµµατος για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόµµατος σε όλη την επικράτεια. Τα 155.000 ενεργά µέλη που σύµφωνα µε την Πειραιώς είναι αριθµός ρεκόρ όχι µόνον για τα ελληνικά δεδοµένα, αλλά και για µεγάλα ευρωπαϊκά κόµµατα, κλήθηκαν να εκλέξουν τους 4.050 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των προέδρων και των 9µελών συµβουλίων των Νοµαρχιακών και των ∆ηµοτικών Τοπικών Οργανώσεων. Παράλληλα στην εσωκοµµατική διαδικασία ανεδείχθησαν 1.000 νέοι σύνεδροι οι οποίοι θα µετέχουν στο επόµενο Συνέδριό της Ν∆ το οποίο θα διεξαχθεί το φθινόπωρο.

Σε τοπικό επίπεδο στις κάλπες που στήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου προσήλθαν 1095 ενεργά για εκλέξουν Πρόεδρο στην Τ.Ο. Αιγίου ανάµεσα στο Βασίλη Σταθακάρο και την ΄Αννα Σουφλή.

Βρέθηκαν 31 λευκά ψηφοδέλτια, 3 κενά και 5 άκυρα και έλαβαν: Β. Σταθακάρος 612 ψ., και Α. Σουφλή 440 ψ.

Από τα µέλη έλαβαν: Αλευρίτου Αγγελική 227 ψ., Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος 181, Γεωργάκης Αθανάσιος 223, Γουργουλέτος Αναστάσιος 16, ∆εληγεωργόπουλος Φίλιππος 194, Λίβας Τρύφων 194, Ματθαίος ΄Αγγελος 138, Μοσχωρίτου Μαρία 152, Νικολάου Θεοφάνης 153, Παναγοπούλου Ντία 179, Παπαβασιλείου Αντιγόνη 178, Πίκουλα Ελισάβετ 265, Σακελλαρόπουλος Θεοφάνης 253, Σωτηρόπουλος Φώτιος 222, Χριστόπουλος Βασίλειος 339.

Εκλέγονται: Από το ψηφοδέλτιο Σταθακάρου έξι µέλη: Χριστόπουλος, Πίκουλα, Σακελλαρόπουλος, Γεωργάκης, Λίβας, Παναγοπούλου και  από το ψηφοδέλτιο της Σουφλή τρεις: Αλευρίτου, Σωτηρόπουλος, ∆εληγεωργόπουλος.