Εκπαίδευση από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «TRITON»

Μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας αναπτύχθηκε μέσα από το ευρωπαϊκό έργο «TRITON», που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg V-A Greece-Italy, προκειμένου να να συμβάλει στη λήψη αποφάσεων με στόχο την προστασία των παράκτιων περιοχών και την μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών.

Η προστασία των παράκτιων περιοχών, η μείωση των συνεπειών της διάβρωσης που υφίστανται και η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή απασχολούν ιδιαίτερα τους Δήμους και τις Περιφέρειες που πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η εκπαίδευση των στελεχών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, των επιστημόνων, των ενεργών πολιτών και βέβαια του πολιτικού προσωπικού των τοπικών κοινωνιών σε θέματα διάβρωσης ακτών και των σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισής τους είναι προαπαιτούμενο στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου «TRITON» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, η Ημέρα Εκπαίδευσης – Ενημερωτική Ημερίδα για την Εφαρμογή Public Participation GeographicInformation System (PPGIS).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να το δηλώσουν στον σύνδεσμο:

https://routelab.gr/?tribe_events=triton-training-days-public-participation-geographic-information-system