Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου

 Το Δ.Σ. του Ειδικού Κέντρου Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Α.ΜΕ. /Α.μ.Ε.Α. ) Αιγίου προσκαλεί τα μέλη του, σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Κέντρο – Τέρμα Μητροπόλεως- με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Εκλογή εξελεγκτικής Επιτροπής

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου κρίνεται απαραίτητη καθώς η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα του Κέντρου εξαρτάται και από την ενεργή συμμετοχή τους.

 Όλα τα μέλη μετά την πάροδο (15) ημερών από την εγγραφή τους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε εφόσον έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούσκουρη Βασιλική                                          Στεφανίδης Θεόδωρος