Εγγραφές στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου

Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου ενημερώνει τους μαθητές και το κοινό ότι από το σχολικό έτος 2018-19 η φοίτηση θα είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β και Γ. Ειδικότερα, όσοι φοιτήσουν στην Α΄ και Β΄ τάξη θα λάβουν Απολυτήριο και Πτυχίο ειδικότητας τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ τα σχολικά έτη 2020-21 και 2019-20 αντίστοιχα.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19, οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική τους εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση, από την 20η-29η Ιουνίου 2018.

Όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής- Δήλωση Προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής- Δήλωσης Προτίμησης από την 27η έως την 29 Ιουνίου 2018.

Μαθητές που έχουν προαχθεί καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή από την Α΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-19.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες (19:00-22:35) στο τηλέφωνο 2691025552, καθώς και στο e-mail του σχολείου mail@2epal-esp-aigiou.ach.sch.gr