Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας: Μέσω e-banking η διαδικασία δήλωσης για την αναστολή επιταγών

Οι συνάδελφοι Έμποροι που δουλεύουν επιταγές-αξιόγραφα* πρέπει έως και τις 7/4 μέσω internet banking να δηλώσουν ποιές επιθυμούν να αναστείλουν, εφ”όσον η επιχείρηση τους εμπίπτει στην από 30/30/20 ΠΝΜ (Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 μέρες) .’Οσοι δεν έχουν internet banking να επικοινωνήσουν με την τράπεζα και με τον λογιστή τους.

Προσοχή: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020 μεσάνυχτα ) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση και άρα  δεν θα υπάρχει «προστασία/ αναστολή  πληρωμής» .

*Αφορά τις εξής κατηγορίες αξιογράφων : α) Επιταγές, β) Συναλλαγματικές και γ) Γραμμάτια σε διαταγή
ΕΚ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ