Διεθνής διάκριση για τον Αιγιώτη Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Μια πολύ σημαντική διάκριση πέτυχε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, με την απονομή Έδρας Ζαν Μονέ (Jean Monnet) που είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αιγιώτη Αν. Καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χρήστο Φραγκονικολόπουλο ο οποίος θα είναι και ο κάτοχος της Έδρας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, οπότε και το Τμήμα θα κατέχει την έδρας J. Monnet θα αναπτύξει πρωτοπόρες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις σχετικές με το αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας.
Οι έδρες απονέμονται σε ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά θέματα με σημαντική εμπειρία και δημοσιεύσεις στον τομέα των ευρωπαϊκών θεμάτων.
Ο “ΤΥΠΟΣ” εύχεται στον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.