Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες – Ξεκίνησε στην Πάτρα  η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Incuba»

2018.07.31 @ Εναρκτήρια συνάντηση του έργου #Incuba (Cross Border Agrifood Incubators) στο πλαίσιο του Προγράμματος #Interreg Ελλάδα-Ιταλία

Με στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την  διεθνοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής, πραγματοποιείται στην Πάτρα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)”. Οι εργασίες ξεκίνησαν Τρίτη 31 Ιουλίου και ολοκληρώνονται Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το έργο INCUBA, υλοποιείται από την ΠΕ Ηλείας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα”, έχει ως γενική κατεύθυνση την  ενδυνάμωση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θερμοκοιτίδων. Αποτελεί δε, συνέχεια και κεφαλαιοποιεί αποτελέσματα του έργου Fooding, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 και είχε ως αποτέλεσμα  τη δημιουργίαδύο  θερμοκοιτίδων στην Πάτρα και το Μπάρι, οι οποίες υποστηρίζουν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σημαντικός πυλώνας στους τομείς της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας στην περιοχή του Προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία, καθώς έχει βραβευθεί ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για το έτος 2017 (European Entrepreneurial Region).

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αφού καλωσόρισε τους εταίρους, τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε να εισάγει την καινοτομίαστον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να εξελιχθεί και να στηριχτεί  η αγροτική επιχειρηματικότητα. Επίσης, στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του προγράμματος σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή εμπειριών  και υιοθέτηση καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει  επίσης το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, η  Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι. Ακόμη, ως συνδεδεμένοι εταίροι, συμπεριλαμβάνονται  το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Στις κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνονται πληροφόρηση, ενημέρωση και διάχυση αποτελεσμάτων, δημιουργία και διάδοση μοντέλου καινοτόμων υπηρεσιών για επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής, ενίσχυση των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων σε Πάτρα και Μπάρι, και τέλος, η  διαμόρφωση διασυνοριακών προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής.

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης θα καθοριστούν το πλαίσιο υλοποίησης του έργου και τα κύρια χρονικά ορόσημα δράσης.