Διακρίσεις Αιγιαλέων στον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης

Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ  – ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΩΤΗ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

Η  ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας διοργάνωσε από κοινού µε την ΕΕΛ (Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών) τον 1ο για την περιοχή, Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό Ποίησης, γεγονός που έδωσε µεγαλύτερη οντότητα στο θεσµό και διαφάνεια ως προς τα αποτελέσµατα εκείνων που έτυχαν διάκρισης. Σκοπός του διαγωνισµού ήταν η αναβάθµιση και η προβολή της λογοτεχνίας της Αιγιάλειας, την οποία υπηρετούν και τιµούν µε τις διακρίσεις τους σε ανάλογους διαγωνισµούς αρκετοί άνθρωποι του τόπου.

Η επιτροπή αξιολόγησης και κρίσης αποτελούµενη από τους: Καρούσο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, Ζαλώνη Παναγιώτα Λογοτέχνη – Εκδότρια του Λογοτεχνικού περιοδικού Κελαινώ µέλος της ΕΕΛ, ∆εκούλου Σταυρούλα Λογοτέχνη και πρώην Αντιπροέδρου του ΕΠΟΚ, Μπεντεβή Βάνα Ιστορικό – Φιλόλογο – Κρητικό Λογοτεχνίας, Τρίψα Αθανάσιο Ποιητή – Λογοτέχνη, συνεδρίασε στις 15/6/2022 στα γραφεία της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και προέβη στην αξιολόγηση και έκδοση των αποτελεσµάτων των διακριθέντων στον 1ο Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό Ποίησης.

Η επιτροπή ευχαριστεί όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, των οποίων ο αριθµός υπερέβη τις 200 συµµετοχές, για το πλήθος και την ποιότητα των ποιηµάτων.

Συγχαίρει τους διακριθέντες και απονέµει µεταξύ άλλων:

Β΄ βραβείο στον Κουµπούρα Παναγιώτη Ακράτα Αιγιαλείας, για το ποίηµα «Ορίζοντες Ψυχής»

Τιµητικές διακρίσεις: Στον Παπασταθόπουλο Γεώργιο Αίγιο – Αχαΐας, για το ποίηµα «Το δεύτερο σκαλί».

Η απονοµή των βραβείων θα γίνει τις 4/9/2022 ηµέρα Κυριακή στο υπαίθριο θέατρο «Γεώργιος Παππάς» στο Αίγιο και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση.

 

Aπό την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”