Διακοπή υδροδότησης στο Διακοπτό

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την ΔΕΥΤΕΡΑ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 κατά τις ώρες από τις 08:00  έως τις 16:00 στην τ.κ. Διακοπτού Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, λόγω της εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης του δικτύου αμιάντου.