Διακοπή υδροδότησης στο Διακοπτό

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται, ότι θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την ΤΡΙΤΗ  06 ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 κατά τις ώρες από τις 09:00 πμ  έως τη 01:00 μμ στην τ.κ. Διακοπτού Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και καθαρισμού της Κεντρικής Δεξαμενής.