Διακοπή υδροδότησης στο Διακοπτό σήμερα Τετάρτη 29/11

Από  την  Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης σήμερα Τετάρτη  29 Νοεμβρίου 2023 κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., στην τ.κ. Διακοπτού Δ.Ε. Διακοπτού λόγω έκτακτης υπερ-επείγουσας βλάβης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατασκευής της αποχέτευσης.