Διακοπή υδροδότησης στη δημοτική ενότητα Ερινεού

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται  ότι, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Δευτέρα  19  Ιουλίου   2021, από τις 09:00  έως τις 14:00, σε όλη την ΔΕ Ερινεού λόγω αντικατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της γεώτρησης.