Διακοπή υδροδότησης σε τοπικές κοινότητες της Αιγιάλειας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Τετάρτη  25 Ιανουαρίου  2023 κατά τις ώρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ., στον οικισμό Άνω Κερύνειας τ.κ. Κερύνειας Δ.Ε. Διακοπτού λόγω καθαρισμού της δεξαμενής.

Eπίσης ανακοινώνει ότι θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Τρίτη 24 Ιανουαρίου  2023 κατά τις ώρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ., στον οικισμό Βιλιβινώτικα  τ.κ. Ροδιάς Δ.Ε. Διακοπτού λόγω καθαρισμού της δεξαμενής.

Διακοπή της υδροδότησης θα υπάρξει και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου  2023 κατά τις ώρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στην τ.κ. Ελαιώνα Δ.Ε. Διακοπτού λόγω καθαρισμού της δεξαμενής.