Διακοπή της υδροδότησης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Τρίτη  16 Νοεμβρίου  2021, από τις 09:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., στην τ.κ. Ελίκης και τ.κ. Ριζομύλου Δ.Ε. Διακοπτού λόγο εργασιών στην κεντρική δεξαμενή.

Επίσης  διακοπή της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17 Νοεμβρίου  2021, από τις 09:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.,στην τ.κ. Αιγείρας Δ.Ε. Αιγείρας λόγο εργασιών στην κεντρική δεξαμενή.

Ακόμα θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Πέμπτη  18 Νοεμβρίου  2021, από τις 09:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.,στην τ.κ. Διακοπτού Δ.Ε. Διακοπτού λόγο εργασιών στην κεντρική δεξαμενή.