Διακοπή στην υδροδότηση στην τοπική κοινότητα Ροδοδάφνης

Η ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι λόγω καθαρισµού και απολύµανσης των   δεξαµενών και του δικτύου ύδρευσης, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Πέµπτη  2  Ιουλίου 2020, από τις 08:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ., στην T.Κ. Ροδοδάφνης.