Δημόσια διαβούλευση για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Αιγιάλεια-Καλάβρυτα-Ερύμανθος

Ο Δήμος Αιγιαλείας προσκαλεί την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στον ανακαινισμένο χώρο των Παλιών Σφαγείων Αιγίου (Σωκράτους 4) όλους τους οργανισμούς φορέων του επιστημονικού, πολιτιστικού, επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών στην διαδικασία διαβούλευσης για την εφαρμογή του χωρικού εργαλείου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση αφορά την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, βάσει του σχεδιασμού του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

Η διαβούλευση είναι απαραίτητη και ουσιαστική ώστε όλοι να είναι συμμέτοχοι τόσο στην διαδικασία σχεδιασμού όσο και στα οφέλη που θα ανακύψουν μέσα από τις δράσεις που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν.