ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Υποχρέωση των δημοτών ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Εντός πόλεων και οικισμών, ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Αιγιαλείας υπενθυμίζει στους δημότες πως, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου 2021 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλών.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και τα ανάλογα πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 26910-68917 και e-mail: politikiprostasia@aigialeia.gov.gr