ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Να καθαρίσουν οι δημότες οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Αιγιαλείας υπενθυμίζει στους δημότες πως, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου η οποία ξεκινά την 1ηΜαΐου 2022 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και υπάρχει η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και τα ανάλογα πρόστιμα.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλών.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες εφάπτονται με Δημοτικές – Αγροτικές οδούς, θα πρέπει να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 26910-68917 και e-mail: politikiprostasia@aigialeia.gov.gr