ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων-καλαμποκιού

 • Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρο 51 Ν.4849/21 οι Δήμοι «Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων-Καλαμποκιού– με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες.  Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν».

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν:

 1. Βεβαίωση δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους.

 Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:

Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με

την  Ν.   Πλαστήρα).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:

Επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:

 1. Επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος.
 2. Επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους.

 KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:

 1. Λιμάνι
 2. Κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:

Μία θέση στην  τοποθεσία «Δασύλλιο» δίπλα στο χώρο της πρώην παιδικής χαράς

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:

 1. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας
 2. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού
 3. Στην πλατεία Αρφάνη

 KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ:

 1. Στον προαύλιου χώρου του Κοινοτικού Ιατρείου
 2. Παραλία BEAU-RIVAGE
 3. Παραλία Άσπρο Μαύρο

KOINOTHTA ΚΑΜΑΡΩΝ:

Μία θέση στην Ακονιά έμπροσθεν του Δημοτικού Κάμπινγκ Καμαρών

 KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:

Μία θέση στην παραλία στην βρύση

 KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:

Μία θέση απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου

 KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:

Μία θέση  μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.

KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:

 1. Στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
 2. Πλησίον καταστήματος FUN
 3. Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής χαράς στην δυτική πλευρά της Άβυθου

 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

                                                                                                    

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται  τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη  σχετική βεβαίωση  αναγράφονται  τα παραγόμενα είδη, τα

 μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205):

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

 

ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:

Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:

Μία θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο»

Μία θέση στη συμβολή των οδών Ατλαντίδος και Αιγιαλού

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:

Δύο θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων

 

KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:

Μία θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.

 

KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ

Δύο θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία

 

KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:

  Μία θέση απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή

 

KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:

Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου

Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι»

Οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Εσόδων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις  από τις 20/5/2024 έως τις 25/5/2024.