ΔΕΥΑ: “Να δηλώσουν εγγράφως τα αγροτεμάχια που ΔΕΝ επιθυμούν να αρδεύσουν οι καταναλωτές”

Καλούνται οι καταναλωτές ΑΡΔΕΥΣΗΣ να δηλώσουν εγγράφως τα αγροτεμάχια τα οποία ΔΕΝ επιθυμούν να αρδεύσουν κατά την προσεχή αρδευτική περίοδο.

Επίσης καλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν δηλώσει τα αρδευόμενα αγροτεμάχιά τους τηλεφωνικώς να προσέλθουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του τμήματος άρδευσης (Δημαρχείο πρώην Δήμου Συμπολιτείας) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι : απλά φωτοαντίγραφα

1.Ταυτότητος   2. Ε9.   3. θέαση ή τοπογραφικό διάγραμμα ή αρ.Κ.Α.Ε.Κ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για κάθε ιδιοκτησία.

Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του καταναλωτή άρδευσης με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση  i-ard@deya.gov.gr

 ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ